Praca zdalna i jej specyfika

21 marca 2018

Aspekty pracy zdalnej

Osoby, które zastanawiają się nad pracą zdalną muszą mieć świadomość tego, że praca przez Internet posiada nie tylko szereg zalet, ale i przynajmniej kilka wad, z istnienia których warto jest zdawać sobie sprawę. Jeśli więc ma być efektywna, powinniśmy dowiedzieć się, jak panować nad swoim czasem i ćwiczyć samodyscyplinę.

Prawne podstawy pracy przez internet

Kodeks pracy mówi o tym, że telepraca jest jednym z rodzajów stosunków pracy, jaki jest nawiązywany pomiędzy pracodawcą oraz pracowników. Nie brakuje też pracowników zdalnych zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Jeśli więc mówimy o wadach i zaletach pracy z domu, nie powinniśmy zapominać o tym, że często mają one bezpośredni związek z umową, jaką pracodawca zawiera z pracownikiem. Jeśli mamy do czynienia z umową o pracę, to pracodawca ma obowiązek zorganizować nam stanowisko pracy, a następnie również wyposażyć je.

Jednocześnie w każdej chwili może on zweryfikować to, w jaki sposób zatrudniona przez niego osoba wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Pracodawca ma też prawo do instalacji na sprzęcie będącym jego własnością specjalnego oprogramowania, które zajmuje się monitorowaniem aktywności pracownika. Oczywiście, w każdym przypadku pracownik powinien zostać o tym poinformowany. Jeśli praca polega na wykonywaniu jakiejś czynności w sposób regularny, ta zaś nie powoduje powstania nowego dzieła, najbardziej popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenie.

Nowoczesna forma pracy

W takim wypadku to nie rezultat jest tym, co ma kluczowe znaczenie, liczy się bowiem staranne wykonanie pracy. Takim zadaniem może być choćby aktualizowanie portalu internetowego. Jeśli jednak ważniejszy wydaje się być rezultat pracy, konieczne jest zawarcie z pracownikiem umowy o dzieło. Pamiętajmy przy tym, że zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło nie nakładają na pracownika zobowiązania do tego, aby wywiązywał się ze swoich obowiązków w określonych godzinach. Taki charakter zatrudnienia sprawia też, że nie musi on wykonywać wszystkich poleceń zwierzchnika.

Naturalnie, zleceniodawca lub zamawiający nadal mogą interesować się tym, jak wygląda sama realizacja zleceń. Jeśli więc efekt pracy nie jest satysfakcjonujący, wypowiedzenie umowy nie powinno być zaskoczeniem. Minusem umowy cywilnoprawnej jest to, że miejsce pracy musi być zorganizowane we własnym zakresie. Zlecający lub zamawiający dostarcza jedynie te materiały, które są niezbędne do tego, aby wykonać zadanie. Niektóre zawody wykonuje się przede wszystkim w oparciu o pracę zdalną, o czym mogą zaświadczyć choćby tłumacze i osoby odpowiadające za projektowanie stron www.

image

Michał Barczewski

Redakcja zatrudnienionline.pl